Hizmet Alanlarımız

Lojistik Hizmetleri

Danışmanlık Hizmeti

Uluslararası Taşımacılık

Yurtiçi Taşımacılık

 

Danışmanlık Hizmeti

TNB Global Lojistik , sürekli gelişim ve iyileştirme anlayışı çerçevesinde, müşterilerine sektörel konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Eğitim ve danışmanlık hizmeti, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, TNB Global Lojistik bünyesinde görev yapan, konusunda uzman, deneyimli ve profesyonel yöneticiler tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

 • Tır sözleşmesi
 • Tır uygulama tebliği
 • CMR sözleşmesi
 • Geçici ithalat sözleşmesi (ata)
 • Gümrük genel tebliği (geçici ithalat)
 • Karayolu taşıma kanunu
 • Karayolu taşıma yönetmeliği
 • Dış Ticaret
 • Teslim adresinde boşaltma operasyonu,
 • Sigortalama,
 • Gözetim.


konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti almak isteyen müşterilerimiz, info@tnblojistik.com adresinden talepte bulunabilirler. Gelen talepler en kısa sürede değerlendirilerek, müşteriye özel danışmanlık-eğitim programı hazırlanır ve müşteriye bildirilir.

Stok miktarlarının doğru ve zamanında bilinir olmasını temin etmek envanter yönetiminin temel amacıdır. Ana performans kriteri kayıtlarda görünen miktarların olması gereken yer ve konuma göre fiziki sayım ile uyum içinde olmasıdır.
TNB Global Lojistik olarak envanterlerin ve envanter hareketlerinin müşteri ve şirket bazında yönetimini sağlamakla beraber envanterlerin satın alma sürecinden başlayarak kurumsal yaşam döngüsü istenilen detayda izlenmesini sağlar.

 • Antrepo İşletmeciliği

TNB Global Lojistik Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden almış olduğu açma ve işletme ruhsatına istinaden İnönü Mah. Muammer Aksoy Cad. Yonca Sokak No:12 34295 Sefaköy / Küçükçekmece-İSTANBUL' da faaliyet göstermekte olan Gümrüklü A Tipi Genel Antrepoları ile hizmet vermektedir.
Gümrük işlemlerine tabi eşyayı 4458 sayılı Gümrük Kanunun belirlediği kurallar çerçevesinde uluslararası standartlara uygun olarak ileri teknoloji ile donatılmış antrepolarımızda gümrük işlemleri sonuçlanana kadar itina ile muhafazası sağlanarak, gerekli hallerde eşyanın manipülasyon ve elleçleme işlerleri teknik ve deneyimli kadrolarca yerine getirilmektedir.
Eşyanın yangından korunmasına ilişkin olarak çağdaş tekniğe uygun yangın söndürme düzenine sahip tesisat, donanım ve düzenekler mevcuttur.
Eşyaların antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle araçlardan boşaltılması, taşıtlara yüklenmesi, istiflenmesi, tartılması, ölçülmesi gibi hizmetlerin yapılmasına yönelik işlemlerinin yapılabilmesi için antrepomuz gerekli ekipman donanımına sahiptir.
Her türlü ürün için, özelliklerine göre çağdaş koşullarda depolama olanağına sahip Erenköy Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı 1 açık antrepo, 2 kapalı antrepo, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı 1 kapalı antrepo, Gebze Oto İhtisas Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı 1 açık antrepo, Bursa Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı 1 kapalı antrepo ve Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı 1 kapalı antrepo ile faaliyet gösteren toplam 7 adet ayrı antrepoda hizmet verilmektedir.
Uluslararası ticari rekabette, eşya veya ham maddelerin depolanması, saklanması, işçiliğe tabi tutulması, pazarlanması vb. hususlarda maliyetlerin asgariye indirilmesi olanağı sağlayan antrepolara yönelik düzenlemelere uygun olarak elleçleme, hizmetleri uygun makine parkı ile antrepomuzda sunulmaktadır.
Deniz ve hava limanlarına gelen eşyaların geçici depolama statüsünde belirtilen sürelere tabi tutulmadan direkt antrepomuza aktarılması ile limanlarda oluşabilecek ek demoraj, ardiye v.b. giderlerin azaltılması sağlanmaktadır.
TNB Global Lojistik gümrüklü antrepolarından, yurtdışı transit aktarma ve yurt içi farklı gümrüklere sevk işlemleri yapılmaktadır.
TNB Global Lojistik gümrüklü antreposunda depolanan tüm mallar TNB Global Lojistik güvencesi ve sigorta teminatı altındadır.
Sektöründe marka olan TNB Global Lojistik gümrüklü antrepo işletmesi; ISO 9001- 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ ne sahiptir.
Tüm ana hizmetlerin süreç analizleri ve performans ölçüm ve değerlendirmeleri sürekli izlenerek kayıt altında tutularak sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Kalite olgusu çerçevesinde sürekli mevzuat ve operasyonel eğitimler ile desteklenen ve yetkinliği arttırılmış, müşteri odaklı profesyonel kadro ile hizmet verilmektedir.
TNB Global Lojistik gümrüklü antrepo hizmetleri bölümü bünyesinde, ilgili Gümrük Müdürlüğünce;
Gümrük Muayene Memuru
Gümrük Antrepo Memuru görevlendirilmiştir.
Müşteri memnuniyeti ilkesini amaç edinen TNB Global Lojistik Gümrüklü Antrepoları, gümrüklü antrepo hizmetleri konusunda 1996 yılından günümüze sektöründe uluslararası boyutta faaliyet gösteren özel ve özgün bir marka haline gelmenin onurunu yaşamaktadır.
Elleçleme: Antrepoda bulan her turlu eşyanın, iyi korunması, görünüş veya pazarlama kalitesinin geliştirilmesi veya dağıtım ya da yeniden satışa hazırlanması amacıyla, elle veya başka bir şekilde gerçekleştirilen; istifi, yerinin değiştirilmesi, ambalajlanması, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri şekilde asli niteliklerini değiştirmeyen işlemler ve/veya işleme torbalama-paketleme-etiketleme.
Geçici Depolama: Eşyanın depolanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulana kadar geçici depolama yerlerinde depolanabileceği, eşyayı bu işlem veya kullanımlardan birine tabi tutmak üzere gereken sürenin denizyolu ile gelen eşyada 45 gün, diğer yolla gelen eşyada 20 gün içinde gümrük işlemlerinin bitirilmesi esasına uygun, limanların, indirme ve boşaltma mahallerinin uzun süre işgal edilmesi önlenmiştir.
Ayrıca; ithalat, ihracat, transit ve her türlü gümrük mevzuatının uygulamasına ilişkin olarak profesyonel kadrolarımızca ücretsiz danışmanlık hizmeti de verilmektedir.