Deniz Taşımacılığı

Denizyolu eşya taşımacılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de gerek hacim gerekse taşınan eşyanın değeri açısından en yüksek paya sahip taşımacılık türüdür. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 80’den fazlası denizyoluyla taşınmaktadır. UTİKAD üyeleri denizyolu yük taşımacılığı alanında, gerek denizyolu yük acenteliği, gerekse freight forwarder ve lojistik hizmet sağlayıcısı olarak hizmet vermektedirler. UTİKAD üyeleri arasında gemi sahibi olup hat işletmeciliği yapanlar da bulunmaktadır.

UTİKAD Üyelerinin denizyolu taşımacılığında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Gemi kiralama,
  • Konteyner kiralama,
  • Yük yeri rezervasyon,
  • Millileşmemiş eşyanın limanlar arası veya gümrüklü bölgelere arası nakli,
  • Konteyner depolama ve nakliyesi,
  • Gemi hat acenteliği,
  • Gemi hat işletmeciliği,
  • Gümrükleme hizmetleri,
  • Liman içi ve dışında gümrüklü gümrüksüz depo-antrepo işletmeciliği.