Depo Yönetimi

TNB Global Lojistik, Başarılı Depo Yönetimi Uygulamalarıyla Ürün Maliyetini Düşürmektedir

Depo yönetimi tüm lojistik faaliyetler içerisinde en büyük paya sahip dilimlerden biridir. Bu dilimin iyi yönetilmesi, satış noktalarının planlanan zamanlarda beslenmesi, stok ve sipariş hazırlama doğruluk oranlarının yüksek tutulabilmesi lojistik maliyetinin dolayısıyla da ürün maliyetinin düşürülmesi adına büyük önem arz etmektedir.

Son Tüketici Maliyetine Dayanan Yaklaşımla Depo Yönetimi

TNB Global Lojistik sahip olduğu teknik bilgi ve deneyim yardımıyla süreçleri yeniden tasarlayarak kaynak kullanımını azaltma çalışmaları yapmaktadır. Bilişim altyapısıyla yönetebildiği değişken sayısını artıran, insan gücünü sahadaki yalın iş gücü yerine tasarlanan otomasyon sistemlerini denetleyen ve geliştiren kalifiye bir kaynak olarak gören TNB Global Lojistik, depo yönetimi içinde tüm kaynakları en aza indirmek yerine; stok, siparişlerin toplanması, dağıtımı gibi operasyonlardan kusursuz verim sağlayarak kontrol sistemleriyle göreceli satış kayıplarınıdan doğacak zararları en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle TNB Global Lojistik, son tüketici memnuniyeti maliyetine dayanan üst düzey bir yaklaşım sergilenmektedir.

Müşteriye Değer Katan Özel Çözümler

TNB Global Lojistik, tüketici değerlendirmesine dayanarak müşterilerine özel çözümler sunmakta, müşterilerinin marka değerlerini artıran bir iş ortağı olmak için çalışmaktadır.