Hizmet Alanlarımız

Lojistik Hizmetleri

Danışmanlık Hizmeti

Uluslararası Taşımacılık

Yurtiçi Taşımacılık

 

Lojistik Hizmetleri

Lojistik Yönetimi; Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve bilgilerin iki yönlü akışlarına yönelik lojistik faaliyetlerin etkinlik ve verimliliklerinin arttırılmasıdır.
TNB Global Lojistik alanında faaliyet göstermekte olup lojistik ürün, servis ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için gereken hizmeti müşterilerine sunmaktadır.
Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, nakliye, envanter, depolama ve malzeme idaresi bilgilerini yan yana getirerek hizmet veren şirketimiz, lojistik işletme sorumluluğu, hammaddenin coğrafi konumlanması, prosesin işletilmesi ve ihtiyaçların en düşük maliyetle karşılanmasını sağlamaktadır.
.

  • Yük Spariş Takibi

TNB Global Lojistik temsilcisi oldukları müşterilerinin yükleyici firmalarda hazır olan veya olacak yüklerini bildirmesinin ardından; yükleyici firmalar ile temasa geçerek yüke ait detayları almakta ve yüklemeye ait bütün aşamalarla ilgili olarak müşterilerimize bilgi vermektedir.
Bu aşamalar yüklerin hazır olma bilgisi, yüke ait evrakların takibi ve ulaştırılması ( Mal Faturası, Ex-1, ATR vb... ), faturalama ve araçların varışına ilişkin bilgilendirmelerdir. Bu aşamalarda müşterilerimizin karşısına çıkabilecek sorunlar müşteri temsilcilerimiz tarafından çözümlenmektedir.
TNB Global Lojistik hizmetleri arasında Müşteri Temsilciliği uygulaması da yer almaktadır. İş takibi ve operasyonel süreçler esnasında her zaman müşterinin yanında olmak adına kurulan bu uygulama ile müşterilerine güvenli bir hizmet sunmaktadır.

Aşama aşama tarif edilen müşteri temsilcilerinin takipleri şöyledir:
Yükleyici firma ile teyitlerin alınması,
Hazırlanacak malın evraklarının hazırlatılması,
Yüklenecek malın özelliklerine göre; istenen zamanda, istenen yerde istenen tipteki aracın organizasyonunun yapılması,
Gümrük acentesi ile koordinasyonu sağlayarak malın gümrük işlemlerinin sağlanması,
Yol esnasındaki takip ve bildirimlerin yapılması,
Müşterinin talep ettiği son boşaltma noktasına malın teslimi ile sona erer
.

  • Depo İşletmeciliği

İhracat ve gümrük süreçlerinde eşyaların muhafaza edildiği, stoklandığı, korunduğu ve korumaya hazır hale getirildiği açık veya kapalı alanlara hizmet ihtiyacını TNB Global Lojistik olarak karşılamaktayız.
Genel hatlarıyla müşterilerimize depo hizmeti anlamında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmekteyiz:
Depolama alanını iş süreçlerine uygun üretken ve verimli hale getirmek,
Gönderen veya üreticiden malları teslim almak,
Malların depoya boşaltılması, stoklamak ve birleştirmek,
Depo içerisinde forklift, raf ve paletlerden yararlanmak,
Depo içerisinde bilişim teknolojilerinden yararlanmak,
Malları depo içerisinde düzgün bir şekilde istiflemek, raflamak ve saklamak,
Depo içi ısı, nem, ses, ışık vb. risk faktörlerini asgari seviyede tutmak,
Müşteri siparişlerine göre malların konsolidasyonunu yapmak,
Malları yükleme ve sevkiyat için hazır hale getirmek,
Malları taşıma türüne göre uygun araçlarla göndermek,
TNB Global Lojistik, depo yönetimini genel hatlarıyla birkaç süreçte gerçekleştirmektedir.
.

  • İç Dağıtım

TNB Global Lojistik yurt içi dağıtım süreçlerini taşıma sorumluluğunu aldığı eşya ve yüklerin; teslim alınması ve depolanmasıyla, sevkiyat, planlama, son kontrol ve araçlara yükleme, alıcılara teslim ve faturalandırma ile devam etmekte, teslimat geri bildirimi ve raporlama ile son bulmaktadır. Tüm bu süreç içerisinde TNB Global Lojistik müşteri talimatlarını göz ardı etmeden tüm dağıtım işlevlerini birbirileriyle entegre ederek tam zamanında gerçekleştirmektedir.
TNB Global Lojistik, geri planda dağıtım noktasına gelene kadar uzun ve zorlu bir süreçten geçmiş zincirin halkalarını bu son halkayı da müşteri tatminini ön planda bulundurarak eklemeyi ve ipi göğüslemeyi hedefler. Grubumuz Just In Time felsefesini benimsemiş ve müşterilerin yüklerini doğru zamanda, doğru yerde ve hasarsız bir şekilde teslim etmeyi kendine görev bilmiştir.
TNB Global Lojistik dağıtımda zaman ve doğruluk şartlarının ötesinde güzergâh optimizasyonu sağlayarak, toplam kazancın artmasını ve kaynak israfının önlenmesini başlıca hedef olarak kabul eder.
.